Cheese Pizza Pie Dog Treat

$2.50

Cheese Pizza Pie Dog Treat

3.5" Wide

Ingredients:

  • Whole Wheat Flour

  • Cornmeal    

  • Mozzarella Cheese

  • Parmesan Cheese

  • Tomato Paste

  • Egg

  • Basil

  • Oregano

Reviews