Salmon - Grain Free

$1.50

SalmonDog Treat

GRAIN FREE

Ingredients:

  • Buckwheat Flour
  • Potato Flour
  • Salmon
  • Pumpkin
  • Egg
  • Parsley

Reviews